aboutus
โพรไฟล์ QC
ควบคุมคุณภาพ


เซินเจิ้น บริษัท เครื่องประดับ Chenqi มีอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและบนพื้นฐานของการพัฒนาเดิมและการพัฒนาความหลากหลายของรูปแบบของเงิน 925
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีของผู้ใช้และกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Chenqi Silver มีอุปกรณ์การทดสอบขั้นสูงและปรับปรุงระบบการจัดการเราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า!

เครื่องทดสอบองค์ประกอบเงิน

พนักงานทำการทดสอบสินค้า

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ